Güncel

Halk Toplantısı Yapıldı

Halk Toplantısı Yapıldı

5 Eylül 2019 08:04
-A

+A

Her ayın ilk çar­şam­ba gü­nün­de ya­pı­lan Halk Günü Top­lan­tı­sı, Kır­şe­hir Va­li­si İbra­him Akın baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.
Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Vali İbra­him Akın’ın yanı sıra Vali Yar­dım­cı­sı Ra­ma­zan Yıl­dı­rım, il­gi­li kurum amir­le­ri ve mü­ra­ca­at sa­hi­bi va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. 
Vali İbra­him Akın, top­lan­tı­da va­tan­daş­la­rın ta­lep­le­ri­ni ve so­run­la­rı­nı din­len­di. Vali Akın, va­tan­daş­la­rın so­run­la­rı­nın im­kân­lar çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı için il­gi­li kurum amir­le­ri­ne ge­re­ken ta­li­mat­la­rı verdi. 
Vali Akın, ver­miş ol­du­ğu ta­li­mat­la­rın da ta­kip­çi­si ol­du­ğu­nu ay­rı­ca be­lirt­ti.
 
 
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku