Resmi İlanlar

İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

30 Eylül 2019 07:52
-A

+A


 
            Mülkiyeti Kırşehir İl Özel İdaresine ait,  Kırşehir İli Merkez İlçesi Çayağzı Köyü 389 Ada 3 Parselde bulunan 531.52 m² lik taşınmaz üzerindeki  40.00 m² lik Yığma Betonarme Taşınmaz (Depo), 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.nci maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulüyle 17/10/2019 günü saat 09:45’de Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:1 Merkez/KIRŞEHİR adresinde ki İl Özel İdare Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda kiralaması yapılacaktır.
1- Kiralaması yapılacak taşınmazın muhammen bedeli tablodadır.
2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32. maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 15 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip kiralama sözleşmesi yapılacaktır.
4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
5- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Kiralama ihalesine  iştirak edeceğine dair dilekçe ve Genel Şartname
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel
Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve
İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat Mektubu yada;
Banka Hesap Numaraları:
Vakıflar Bankası Kırşehir şubesi TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67
Ziraat Bankası Kırşehir şubesi     TR88 0001 0002 6134 8311 3050 06
Banka hesaplarına yatırılan % 3 lük teminat makbuzu
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
 
KİRALAMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN LİSTESİ
Sıra No İlçesi Köyü Ada Parsel Miktarı (m2) Ana Taşınmazın
Niteliği ve Kullanım Durumu
1 ( Bir) Yıllık
Muhammen Bedeli (TL)
Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati
1 MERKEZ ÇAYAĞZI 389 3 531.52 531.52 m² taşınmaz üzerinde bulunan 4 Bağımsız Bölümlü Taşınmazın 1 Bağımsız Bölümü 40.00 m²  (Kargir Betonarme Yapı. Depo) 3.120,00 TL 93.60 TL  
17.10.2019 Saat: 09:45
 
                                                                                                                                                                                                                      
6- İstekliler istenilen belgelerini ihale saatinden önce ihale Komisyonu Başkanlığına verip;  sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- Kiralamadan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler kiracıya aittir. Kiralaması yapılacak taşınmazlar K.D.V ‘den muaftır.    
               8- İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
            9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
            10- Kiralaması ihalesine ait kiralama mal şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görebilir veya şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler. Ayrıca http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/  adresinden taşınmaz mal kiralama şartnamesine ulaşabilirler.
İLAN OLUNUR
                                 BASIN NO:235

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku