Resmi İlanlar

İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

15 Ekim 2019 07:00
-A

+A


 
          Mülkiyeti Kırşehir İl Özel İdaresine ait, Kırşehir İli Merkez İlçesi Yukarıhomurlu Köyü  1260 parselde  kayıtlı  1200,00 m²   arsa ve arsa üzerinde  bulunan,  İki Katlı Betonarme taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.nci maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulüyle 07/11/2019 Perşembe günü saat:09.45’ de Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:1 Merkez/KIRŞEHİR adresinde ki İl Özel İdare Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır.
1- Satışı yapılacak taşınmazların muhammen bedeli tablodadır.
2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32. maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 15 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
5- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Taşınmazın ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe ve Genel Şartname
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel
Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve
İmza Sirküleri, (Tüzel Kişilik adına ise Karar Defteri ve Onaylı Defter  Fotokopisi)
e) Geçici Teminat Mektubu yada;
Banka Hesap Numaraları:
Vakıflar Bankası Kırşehir şubesi TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67
Ziraat Bankası Kırşehir şubesi     TR88 0001 0002 6134 8311 3050 06
Banka hesaplarına yatırılan % 3 lük teminat makbuzu
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
 
 
 
 
 
 
                                               KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
 
Sıra No İlçesi Köyü Ada Parsel  
 
Yüzölçümü    (m²)
İdare Hissesi  
Plan Durumu
 
Cinsi ve Niteligi
Mevcut Kullanım
Niteliği ve Kullanım Durumu
Muhammen Bedeli (TL)  
Geçici Teminat Bedeli (TL
Satışın Dayanağı  
İhale Tarihi ve Saati
1 MERKEZ Yukarı Homurlu 0 1260 1200,00 m² Arsa ve Arsa üzerinde bulunan 300.00 m² yapı.) Tam  
Palnsız
 
Kerpiç ev ve Arsası
1200.00 m² arsa ve arsa üzerinde bulunan 300. 00 m² İki Katlı Betonarme Bina 32.960,26 988.81 2886/45  
07.11.2019 Saat: 09:45
 
 
 
 
6- İstekliler istenilen belgelerini ihale saatinden önce ihale Komisyonu Başkanlığına verip;  sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. Satışı yapılacak taşınmazlar K.D.V ‘den muaftır.    
               8- İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
            9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
          10- Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görebilir veya şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler. Ayrıca http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/  adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
İLAN OLUNUR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                  
            

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku