Güncel

Kır­şe­hir Sağ­lık - Sen'den Vali İbra­him Akın’a Zi­ya­ret

Kır­şe­hir Sağ­lık - Sen'den  Vali İbra­him Akın’a Zi­ya­ret

5 Kasım 2019 07:55
-A

+A

Kır­şe­hir Sağ­lık-Sen Şube Baş­kan ve Yö­ne­ti­mi Vali İbra­him AKIN’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti
Kır­şe­hir Sağ­lık-Sen Şube Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Yasin Yü­ce­san ve sen­di­ka yö­ne­ti­ci­le­ri, Vali İbra­him Akın’ı zi­ya­ret et­ti­ler.
Zi­ya­ret sı­ra­sın­da ko­nu­şan Vali İbra­him Akın, sen­di­ka baş­ka­nı ve eki­bi­ne yeni gö­rev­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek ha­yır­lı olsun te­men­ni­le­ri­ni ilet­ti ve ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di.
Kır­şe­hir Sağ­lık-Sen Şube Baş­ka­nı Yasin Yü­ce­san ve sen­di­ka yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de Vali İbra­him Akın’a te­şek­kür et­tik­le­ri zi­ya­ret, sen­di­ka fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da Vali Akın’a bil­gi­ler ve­ril­me­si ve ar­dın­dan ya­pı­lan soh­bet ile sona erdi.
Sağ­lık-Sen Şube Baş­ka­nı Yasin Yü­ce­san zi­ya­re­te dair şun­la­rı kay­det­ti:
"Kır­şe­hir Va­li­si Sayın İbra­him AKIN’ı Kır­şe­hir Sağ­lık-Sen Şube Baş­kan ve Yö­ne­ti­mi ola­rak ma­ka­mın­da zi­ya­ret ettik. Sayın Va­li­miz zi­ya­re­ti­miz­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek yeni Baş­kan ve Yö­ne­ti­mi­mi­ze gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di." 
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku