Güncel

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları başladı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları başladı

8 Ağustos 2019 07:36
-A

+A


Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü internet sayfası üzerinden Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (2019 yılı 13. Etap Ekonomik Yatırımlar) başvurularının başladığını duyurusunda bulundu.
Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında başvuru yapılabilir. Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımlarında destek programları arasında yer almaktadır. Başvuruların tebliğin yayım tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 30 Eylül 2019 tarihine kadar www.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacağı açıklandı.
         Son Müracaat Tarihi 30/09/2019 olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında yapılan duyuruda unlar kaydedildi:
"Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amacıyla, 15/11/2020 tarihine kadar uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2019/30 Tebliği 02 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
UYGULAMA İLLERİNİN YATIRIM KONULARI
MADDE 8 – (1) Program çerçevesinde 81 ilde;
a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
EKONOMİK YATIRIM KONULARINDA YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI
MADDE 13 – (1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;
a) Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.750.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,
b) Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750.000 Türk Lirası,
üst limitini geçemez.
(2) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.
(3) Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
(4) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
(5) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
(6) Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
(7) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.
Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yaparlar. Bu nedenle başvuruların Bakanlık tarafından yayınlanacak Uygulama Rehberi ve eklerine uygun hazırlamaları gerekmektedir.
Son Müracaat Tarihi 30/09/2019 dur.
Daha geniş bilgi; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Ek Binası ve Bakanlığımızın www.tarimorman.gov.tr internet adresinden edinilebilir."

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku