Güncel

Kırşehir "Arıcılık ve İpek Böcekçiliği" konusunda desteklenen iller arasında

Kırşehir "Arıcılık ve İpek Böcekçiliği" konusunda desteklenen iller arasında

4 Ocak 2021 15:57
-A

+A

 

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberi Yayınlandı
Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Resmi Wep Sitesi Üzerinden Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberi Yayınlandı.
Yayınlanan rehberde şu bilgilere ulaşıldı:
Kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımların desteklenmesine yönelik 18/4/2016 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 20/10/2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve 5/12/2020 tarihli ve 31325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin, Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/36)”ne göre hazırlanmış olan arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesine ilişkin proje uygulama rehberi yayınlanmıştır. Bu kapsamda İlimiz Arıcılık konusunda ve İpek Böcekçiliği konusunda desteklenen iller arasındadır.
UYGULAMA KONULARI
a) Arıcılık Destekleme Konuları
b) İpekböcekçiliği Destekleme Konuları
ARICILIK DESTEKLEME KONULARI
Arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet-ekipman ve seyyar arıcı barakası. Tebliğ kapsamında 81 ildeki; 1- Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye
2- Arıcılık kayıt sistemine (AKS) müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıldır kayıtlı
3- AKS deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip
4- Bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği(perga), arı zehiri, apilarnil’ den en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabileceklerdir.
5- Arıcılık hibe desteği konusunda aynı haneden karı-koca, kardeş, anne-baba olması durumunda asil listeye giren veya puanı en yüksek olan tek bir proje değerlendirmeye alınır 6- Arıcılık desteklemesinde makine alet-ekipman için ödenecek hibe desteği 30.000 TL’yi geçemez.
7- ARICILIK YATIRIMLARI MAKİNE, ALET- EKİPMAN LİSTESİ
 Boş kovan  Şurupluk  Mondirin takımı (Arıcı maskesi, Körük, El demiri, Fırça)  Dondurucu
 Bal sağım çadırı Güneş paneli  Arıcı barakası  Şurup karıştırma makinesi  Bal dinlendirme tankı  Çıta delme makinesi  Tel zımba makinesi  Temel Petek  Bal süzme makinesi  Çit Şok Cihazı  Güneş enerjisi panelli  Elektrikli çit Sır sıkma presi  Güneş enerjili mum eritme teknesi  Arı sütü toplama makinesi  Petek üzerindeki Arı ekmeğini(perga)hasad etmede kullanılacak hasad makinesi  Propolis üretimi için gerekli malzemeler ( Propolis tuzağı)  Arı zehiri toplama alet- ekipmanı bulunan
İPEK BÖCEKÇİLİĞİ DESTEKLEME KONULARI
İpek böceği yetiştiriciliği yatırımları dut bahçesi tesisi ile besleme evi, makine, alet - ekipman alımını kapsar. Tebliğ kapsamında; Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Sakarya, Sivas, Tunceli ve Yozgat illerinde toplu/tekli besleme evi inşaatı makine, alet - ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımları desteklenecektir. Karar’ın yürürlüğü süresince faaliyet alanı ipek böceği besleme veya flatürla ipek çekimi olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletme/kooperatiflerin ipekböcekçiliği konusunda aynı ilde birden fazla veya çeşitli illerde yapacağı dut bahçesi tesisi ve ipek böceği besleme evi, makine, alet - ekipman alımı tek proje olarak kabul edilir. İpekböcekçiliği desteklemesinde ödenecek hibe desteği;  Toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 1.100.000 TL,  Toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 950.000 TL,  Tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 120.000 TL,  Tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 105.000 TL'yi geçemez. Bu hibe destek miktarlarının üzerindeki yatırım miktarları yatırımcının öz kaynağı ile karşılanır  İnşaat yatırımlarında tarımsal yapılar için belirlenen proje yılı için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” ve poz numaralarına göre hazırlanan cetveller esas alınacaktır.  YATIRIM KONULARI HİBE ORANI
(%) Arıcılık (Makine,alet ve arıcı barakası) 50 İpek Böcekçiliği (Besleme evi,makine ve alet,dut bahçesi tesisi)
100 BAŞVURU ŞEKLİ ,YERİ VE ZAMANI
a) Başvurular, 04/01/2021- 22/01/2021 tarihleri arasında yapılır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde MPDK kararı ile başvuru süresini uzatabilir, kısaltabilir ya da yıl içerisinde başvuru çağrısı yapabilir.
b) Başvurular, il müdürlüklerinde kurulan İPYB tarafından, ilçelerde ilçe müdürlüğü tarafından kabul edilir.
 c) Yeni inşaat yapımı, makine, alet - ekipman alımı için yatırımcılar, başvuru formu (EK-1, EK-2) ve ekinde yer alan belgeleri iki takım olarak hazırlar ve yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu il / ilçe müdürlüklerine başvururlar.
ç)Başvuru, proje ve/veya yatırım konusu ile ilgili istenilen belgeler, yatırımın yapılacağı/ikamet ettiği yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden gerçek kişiler için şahsen, tüzel kişilikler için ise yetkilendiri ilmiş kişi tarafından yapılır.
d) Başvuruda istenen belgelerin tamamı başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanmış olmalıdır.
e)Başvuru dosyasına geliş tarihi ve numarası verilerek üzerinde tarih ve numara yazılı dosyanın bir nüshası başvuru sahibine verilir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
a) Hibe Başvuru Formu (Arıcılık için Ek-1)
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak),
 c) Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ( tüzel kişiler için) ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
ç)Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları (Ek-3) veya (Ek-4),
d) İnşaat yatırımının yapılacağı arazilere ait aidiyet belgesi(Ek- 9) veya (Ek-10), e) İpekböcekçiliği yatırımları tüzel kişi hariç olmak üzere, yeni inşaat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Yatırım yerinin eş, birinci derecede akrabalara ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak noter onaylı muvafakat ile inşaat yapılabilecektir.
Üzerine yeni inşaat yaptıracak işletmelerde arsanın yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğuna dair yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge istenecektir(Yatırımı MPDK tarafından onaylandıktan sonra),
f) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
g) Gerçek kişiler ve tüzel kişiliklerde imza yetkisi olanlardan adli sicil kaydı istenir.

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku