Resmi İlanlar

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

  KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

22 Kasım 2019 07:32
-A

+A


 
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri, nitelikleri belirtilen gayrimenkuller kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.
  2. Kiralanacak taşınmazların İhale tarihi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümeni tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. Kiralanacak taşınmazların kira süresi, 1 yıllık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.
  4. İsteklilerin, aşağıda belirtilen ihale tarihlerinde saat 10.00’a kadar Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, İcra Takip Haciz ve Satış Servisine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
5.1 Dilekçe,
                5.2 Nufus Cüzdanı Fotokopisi. (Gerçek kişiler için)
                5.3 Kanunu İkamet Belgesi.
               5.4 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Kırşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.
                5.5 Tüzel kişi olması halinde:
                5.5.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve son bir yıl içinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi.
                               5.5.2 Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve Yetki belgesi.
                5.5.3 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
               5.6 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
               5.7 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz Halk Bankası Kırşehir Şubesi TR26 0001 2009 5020 0007 0000 44 numaralı hesabına yatırarak aldıkları Dekont veya 2886 sayılı D.İ.K.’nun  26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
               5.8 İhaleye katılacak olanlar her bir ihale için 100,00 TL Şartname bedelini Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Halk Bankası TR92 0001 2009 5020 0007 0000 20 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
               5.9 Adli Sicil Kaysı Belgesi.
               5.10 SGK ve Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı.
        6.  İhaleler ile ilgili bilgi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilecektir.
 
S.No Adresi Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve m2 si Kira Süresi 1 Yıllık
Kira Muh. Bedeli
Geçici
Teminat
İhale Tarihi İhale Saati
1 Ahi Evran Mahallesi
Yeni Şehirlerarası Otobüs terminali
Kioks
(10.5 m2)
3 Yıl 21.800,00 TL
+ KDV
654,00 TL 04.12.2019 10:35
2 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
1 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 10:40
3 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
2 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 10:45
4 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
3 Nolu Dükkan
(12 m2)
3 Yıl 1.600,00 TL
+ KDV
48,00 TL 04.12.2019 10:50
5 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
4 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 10:55
6 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
5 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 11:00
7 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
6 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 11:05
8 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
7 Nolu Dükkan
(12 m2)
3 Yıl 1.600,00 TL
+ KDV
48,00 TL 04.12.2019 11:10
9 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
8 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 11:15
10 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
9 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 11:20
11 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
10 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 11:25
12 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
11 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 11:30
13 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
12 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 11:35
14 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
13 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 11:40
15 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
14 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 11:45
16 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
15 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 11:50
17 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
16 Nolu Dükkan
(6 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 11:55
18 Kuşdilli Mahallesi
Kapalı Pazaryeri
17 Nolu Dükkan
(8 m2)
3 Yıl 1.350,00 TL
+ KDV
40,50 TL 04.12.2019 12:00
19 Kuşdilli Mahallesi
196 ada 18 nolu Parsel
Kafeterya Alanı
(307 m2)
1 Yıl 33.000,00 TL
+ KDV
990.00 TL 11.12.2019 10:35
20 Kervansaray Mahallesi
Hastane Karşısı
Boztepe Parkı
Dükkan
(14.4 m2)
3 Yıl 14.900,00 TL
+ KDV
447,00 TL 11.12.2019 10:45
21 Yenice Mahallesi
5946 ada 1 nolu Parsel
1 nolu ATM Cihazı Alanı 3 Yıl 17.000,00 TL
+ KDV
510,00 TL 25.12.2019 10:35
22 Yenice Mahallesi
5946 ada 1 nolu Parsel
2 nolu ATM Cihazı Alanı 3 Yıl 17.000,00 TL
+ KDV
510,00 TL 25.12.2019 10:45
23 Yenice Mahallesi
5946 ada 1 nolu Parsel
3 nolu ATM Cihazı Alanı 3 Yıl 17.000,00 TL
+ KDV
510,00 TL 25.12.2019 10:55
24 Yenice Mahallesi
5946 ada 1 nolu Parsel
4 nolu ATM Cihazı Alanı 3 Yıl 17.000,00 TL
+ KDV
510,00 TL 25.12.2019 11:05
25 Yenice Mahallesi
5946 ada 1 nolu Parsel
5 nolu ATM Cihazı Alanı 3 Yıl 17.000,00 TL
+ KDV
510,00 TL 25.12.2019 11:15
26 Yenice Mahallesi
5946 ada 1 nolu Parsel
6 nolu ATM Cihazı Alanı 3 Yıl 17.000,00 TL
+ KDV
510,00 TL 25.12.2019 11:25
 
BASIN NO:307
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku