Resmi İlanlar

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

          KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

4 Mart 2020 07:41
-A

+A


  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri, nitelikleri belirtilen gayrimenkuller kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.
  2. Kiralanacak taşınmazların İhale tarihi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümeni tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. Kiralanacak taşınmazların kira süresi, 1 yıllık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.
  4. İsteklilerin, aşağıda belirtilen ihale tarihinde saat 12:00’a kadar Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhasebe Servisine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
5.1 Dilekçe,
                5.2 Nufus Cüzdanı Fotokopisi. (Gerçek kişiler için)
                5.3 Kanunu İkamet Belgesi.
               5.4 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Kırşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.
                5.5 Tüzel kişi olması halinde:
                5.5.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve son bir yıl içinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi.
                               5.5.2 Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve Yetki belgesi.
                5.5.3 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
               5.6 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
               5.7 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz Halk Bankası Kırşehir Şubesi TR26 0001 2009 5020 0007 0000 44 numaralı hesabına yatırarak aldıkları Dekont veya 2886 sayılı D.İ.K.’nun  26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
               5.8 İhaleye katılacak olanlar her bir ihale için 100,00 TL Şartname bedelini Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Halk Bankası TR92 0001 2009 5020 0007 0000 20 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
               5.9 Adli Sicil Kaysı Belgesi.
               5.10 SGK ve Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı.
               5.11 Bilet Satış Yazıhaneleri için ihaleye girecekler; Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği (Düzenli yolcu taşımacılığı) yaptığına dair (D1) Yetki Belgesi veya D1 belgesi bulunan herhangi bir firmanın acenteliğini (temsilciliğini) yaptığına dair sözleşme belgeleri getireceklerdir.
        6.  İhaleler ile ilgili bilgi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilecektir.
 
S.No Adresi Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve m2 si Kira Süresi 1 Yıllık
Kira Muh. Bedeli
Geçici
Teminat
İhale Tarihi İhale Saati
1 Ahi Evran Mah. Kentpark 1 nolu Kafe
(K. alan 30m2 .A alan 155 m2) 
3 Yıl 30.500,00 TL
+ KDV
2.745,00 TL 11.03.2020 14:00
2 Ahi Evran Mah. Kentpark 2 nolu Kafe
(K. alan 31,75 m2 .A alan 140,50 m2) 
3 Yıl 29.500,00 TL
+ KDV
2.655,00 TL 11.03.2020 14:10
3 Ahi Evran Mah.
Ahi Evran Külliyesi
Cay Bahçesi
(K alan 7.6 m2.A alan156,5 m2)
3 Yıl 48.750,00 TL
+ KDV
4.387,50 TL 11.03.2020 14:20
4 Kuşdilli Mah.
Kale Mevkii
Kale Kafe
(K alan 76,78 m2. A alan 872,98 m2)
3 Yıl 28.750,00 TL
+ KDV
2.587,50 TL 11.03.2020 14:30
5 Medrese Mah.
Cacabey Meydanı
2 nolu Kafe
(K alan 91.12 m2. Kapanabilir alan 75.04 m2. A alan 74.4 m2)
3 Yıl 87.000,00 TL
+ KDV
7.830,00 TL 11.03.2020 14:40
6 Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali ATM Cihazı Alanı
(4 m2)
3 Yıl 7.500,00 TL
+ KDV
675,00 TL 11.03.2020 14:50
7 Kervansaray Mah. Hastane karşısı Boztepe Parkı içi Dükkan
(14.4 m2)
3 Yıl 27.750,00 TL
+ KDV
2.497,50 TL 11.03.2020 15:00
8 Kındam Mah. TOKİ yanı Büfe Yeri
(16 m2)
3 Yıl 2.750,00 TL
+ KDV
247,50 TL 11.03.2020 15:10
9 Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali 1 nolu Bilet Satış Yazıhanesi
(46.29 m2)
3 Yıl 65.000,00 TL
+ KDV
5.850,00 TL 11.03.2020 15:20
 
 
Basın no:33
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku