Güncel

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

9 Temmuz 2019 07:56
-A

+A


Gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa YILMAZ gündem dışı konuşma gerçekleştirdi. Akabinde olağan meclis toplantısına geçildi.2019 Haziran ayı Hesapları İnceleme Komisyonu Kararı, 2019 Haziran  Ayı mizanının görüşülmesi ve 2019 Haziran Ayı Faaliyetleri ve Eximbank ihracat kredileri  gündemiyle Meclis Başkanı Mehmet AYDIN’ın başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı Mehmet AYDIN’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Aydın, açılış konuşmasında şunları kaydetti: ” Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, çoğunluğumuz sağlanmıştır. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası 2019 Temmuz Ayı olağan Meclis Toplantısı’na hoş geldiniz.  Hepinizi şahsım ve meclis divanı adına saygıyla selamlıyor, Temmuz ayı meclis toplantımızı açıyorum.
Değerli Meclis Üyeleri,
Bildiğiniz üzere, Haziran ayı içerisinde TOBB Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa YILMAZ’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunmuşlardır. Ziyaretleri sırasında, odamızın projeleri ve  ilimizin ticaret, sanayi, turizm ve tarım sektörlerinde öne çıkan problemlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Değerli Meclis Üyeleri,
Şahsım, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa YILMAZ ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kamu kurum ve kuruşlarına iade-i ziyarette bulunmuşlardır.
Yönetim Kurulu Başkanımız YILMAZ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı BULUT, Genel Sekreterimiz DEMİR ve İşkur İl Müdürü ve SGK İl Müdürü ile birlikte  2019 İstihdam Seferberliği kapsamında üyelerimiz ziyaret ederek,istihdam seferberliği ve teşvikler hakkında bilgiler verilmiştir.
Değerli Meclis Üyeleri,
 “Genç Ahiler Çalışma Hayatı ile Tanışıyor” projesinin ilk adımı 27 Haziran’da Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın katılımıyla proje protokolü imzalanmış olup Üyelerimizin destekleriyle 336 tane öğrencimiz 8 Temmuz – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında çocuklarımız iş yerlerinde ahlak öğrenecek, iletişim kurmayı öğrenecek, çevreyi tanıyacak, meslekleri tanıyacak, insanlar arasındaki ilişkilerini geliştirecek, büyük küçük arasındaki mesafeyi bilecek, saygının önemini kavrayacak.
Değerli Meclis Üyeleri,
İlimiz ve bölgemizdeki hayvansal atıkların çevreye etkilerinin azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, atıklardan elde edilen metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla işletilmesi planlanan Biyogaz Tesisi Projesi ve Gübre Fabrikası kurulumu kapsamında Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve ASKOÇ firması işbirliğinde ilimizde hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleri ile Neşet Ertaş kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonunda bir araya gelindi.
Değerli Meclis Üyeleri,
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası üçüncü dönem (2020-2023) stratejik plan hazırlık çalışması kapsamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu plan kapsamında, 10.06.2019 tarihinde, planın birinci etabı olan iç paydaş toplantısının ardından, ikinci etaba geçildi. Stratejik Plan Danışmanı Banu Yüksel’e, planın hazırlık aşamaları, ilimizin kalkınması sürecindeki sorunlar ve çözüm önerileri, Odamızın güçlü ve zayıf yönleri konularında katılımcılarla istişare edildi.
Eximbank Kayseri Şube Müdürü Salih KESER ihracat kredileri ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.
Haziran Ayı Faaliyetlerimiz şöyle;
03.06.2019 – 28.06.2019 tarihleri arasında Odamıza,
9 yeni üye kaydedilmiş,7 üyenin kaydı silinmiştir,
Askıda olan 4 üyemiz geçmiş dönem aidatlarının ödemesini gerçekleştirerek faal duruma geçmişlerdir.
28.06.209 tarihi itibari ile Toplam Faal Üye Sayımız: 1575
KTSO’UN KURUMSAL GELİŞİMİ
 Stratejik Amaç 1. Kurumsal Yapının Etkinleştirilmesi
Hedef 1.1.    Odanın kurumsallaşmasını sağlayacak Yönetim Sistemleri etkin ve bir biriyle entegre hale getirilecektir.
Yeni hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarımız, projelerimizin ve danışmanlık faaliyetlerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.
Hedef 1.3.    Kurumsal Kimlik Çalışması gerçekleştirilecektir.
Kurumsal Kimlik Çalışmaları için plan oluşturulmuş olup, uygulamaya başlanılacaktır.
Hedef 1.5.    Meslek Komiteleri etkin yapıya kavuşturulacaktır.
Odamızda faaliyet gösteren 12.Meslek Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Personele dağıtılmış olup, herkesin sorumlu olduğu meslek grupları belirlenerek Meslek Komitelerinin etkin yapıya kavuşması için adım atılmıştır.
Stratejik Amaç 2. Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Yönetilmesi
Hedef 2.1.    Belgelerin elektronik ortama aktarılması tamamlanacaktır
Dijital Arşiv sistemine geçildi.
Hedef 2.2.    İnsan Kaynakları Yönetimi kurumsal bir yapıda yürütülecektir.
Yetkinlik bazlı, hedef bazlı ve iş tanımı bazlı Performans Sistemi uygulanmaktadır.
Hedef 2.3.    Mali kaynaklar etkin biçimde izlenecektir.
Etkin bir biçimde izlenmektedir. Altı ayda bir mali performans ve nakit akışlarının analizi Yönetim Kurulu ve Meclis toplantılarında görüşülmekle birlikte her ay düzenli olarak Hesapları inceleme Komisyonu gelir/gider kalemlerini inceleyerek rapor hazırlamaktadır.
Haziran ayı içerisinde 333.975,78- TL gelir, 94.788,81- TL gider kaydedilmişti.
Hedef 2.4.    Fiziksel altyapı (bina ve çalışma ortamı) iyileştirilmesi için çalışma yapılacaktır.
Yol haritası çıkartılmış olup, çalışmalara Ekim ayı içerisinde başlanacaktır.
Hedef 2.5.    Bazı hizmetlerin elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemine web sayfamız üzerinden online ödeme, online belge, online üye aidat tahsilat sistemine geçildi.
Stratejik Amaç 3. Kurumsal Kapasitenin (Hizmet Üretme Kapasitesi) Geliştirilmesi
Hedef 3.1.    Araştırma-Geliştirme, proje yazma ve yürütme konularında kapasite geliştirilecektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na unutulmaya yüz tutmuş meslek ile ilgili Proje yazılmış ve sonucu beklenmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler çağrısına proje yazılmış ve sonucu beklenmektedir.
Hedef 3.2.    Üye ilişkileri güçlendirilecektir.
İstihdam seferberliği kapsamında İŞKUR ve SGK Müdürü ile birlikte üye ziyaretler gerçekleştirilmektedir.
Hedef 3.3.    Tanıtım ve Haberleşme faaliyetleri geliştirilecektir.
Sosyal medya hesaplarımız ve web sayfamız etkin şekilde kullanılmakta.
Stratejik Amaç 4. Üyeye Sunulan Hizmetlerin Geliştirilmesi
Hedef 4.2.    İş Geliştirme ve Eğitim hizmetleri geliştirilecektir.
28/06/2019 tarihinde Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimcileri Destekleme Ofisi Sorumlusu Cemil Tuygun tarafından girişimciler, girişimci adayları ve üniversite öğrencilerine yönelik “50 Sektör, 50 İş Fikri ve Bu Alanda Alınabilecek Devlet Destekleri” konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Hedef 4.3.    Politika ve Temsil faaliyetleri geliştirilecektir.
TOBB Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa YILMAZ’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunmuşlardır. Ziyaretleri sırasında, odamızın projeleri ve  ilimizin ticaret, sanayi, turizm ve tarım sektörlerinde öne çıkan problemlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
28/06/2019 tarihinde İlimiz ve bölgemizdeki hayvansal atıkların çevreye etkilerinin azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, atıklardan elde edilen metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla işletilmesi planlanan Biyogaz Tesisi Projesi ve Gübre Fabrikası kurulumu kapsamında Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve ASKOÇ firması işbirliğinde ilimizde hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleri ile Neşet Ertaş kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonunda bir araya gelindi.
Hedef 4.5.    Diğer odalarla işbirlikleri geliştirilecektir.
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Tarımsal Ürünler UR-GE projeyi hayata geçirilmiş olup, projemiz devam etmektedir.
11/06/2019 tarihinde Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasında projemiz kapsamında “Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma Eğitimi” Zeynep Boysan ve Kerim Boysan tarafından verildi.
Stratejik Amaç 5. Sosyal Sorumluluk ve Bölgesel Kalkınmadaki Rolün Geliştirilmesi
Hedef 5.4.    Kırşehir’in rekabet gücü artırılması için öncü rol üstlenilecektir.
5.4.2 Kırşehir’in stratejik yerel ürünleri tespit edilerek coğrafi işaret tescilinin yaptırılması
2019 HAZİRAN AYI BASIN YAYIN FAALİYETLERİ
YEREL BASINDA GÖRÜNME SAYISI- 49
WEB SAYFASI ZİYARETÇİ  SAYISI- 6.800
WEB SAYFASI FARKLI GÖRÜNTÜLEME SAYISI-  5.097
SAYFADA GEÇİRİLEN ORTLAMA SÜRE- 01:11
HEMEN ÇIKMA ORANI- %67.40
ÇIKIŞ YÜZDESİ- %40.10
FACEBOOK TAKİPÇİ SAYISI- 4.884
TWİTTER TAKİPÇİ SAYISI- 1.016
INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISI- 782

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku