Resmi İlanlar

T.C.KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/36 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/36 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

23 Nisan 2019 07:01
-A

+A


 
Aşağıda cinsi,mevkii,miktarı yazılı taşınmazların İİK.hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında Kırşehir Adliyesi Satış Salonunda (Ya da Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri müdürü odasında) 24/05/2019 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde l.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin% 50'sini karşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 21/06/2019 tarihinde 2.satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin % 50'sini karşılamak sureti ile en çok artırana ihale yapılacaktır.
Taşınmazın Yeri:                                Cinsi:    Ada-Parsel:        Miktarı:                Mu.Bedeli:         Satış Saati:
Kırşehir,Merkez, Yenice Mah.   TARLA      5326-7               483,00 M2           193.200,00 TL     10:00-10:10
Kırşehir,Merkez,Aşıkpaşa Mah .              BAĞ          5802-7               1.160,00 M2       696.000,00 TL     10:10-10:20
Kırşehir,Merkez,Aşıkpaşa Mah .              ARSA        5795-36             400,00 M2           260.000,00 TL     10:20-10:30
Kırşehir,Merkez, AşıkpaşaMah .              BAĞ          5802-6               1.250,00 M2       750.000,00 TL     10:30-10:40
Kırşehir,Merkez,Aşıkpaşa Mah.               ARSA          5795-31           430,18 M2           219.391,80 TL     10:40-10:50
Kırşehir,Merkez, Yenice Mah . BAĞ-TARLA   2711-1 642,00 M2  385.200,00 TL     10:50-11:00
Kırşehir,Merkez, Yenice Mah .         TARLA               2708-5       554,00 M2            110.800,00 TL      11:00-11:10
Kırşehir,Merkez,Aşıkpaşa Mah .2 KERPİÇ EV-ARSA 5795-37     620,00 M2            496.000,00 TL      11:10-11:20
Kırşehir,Merkez, Aşıkpaşa Mah .ARSA  5795-29  480,00 M2    259.200,00 TL         11:20-11:30
Kırşehir,Merkez, Aşıkpaşa Mah .ARSA  5795-30                420,00 M2           210.000,00 TL     11:30-11:40
 Satış şartlan:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini T.C. Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesinde bulunan 00158007290495681 nolu hesaba en geç ihale saatine kadar yatırıp makbuzunu memurluğumuza vermeleri (elden verilecek %20 pey akçesi kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-Satışa                konu arsaların bulunduğu yer şehir merkezine takriben 1,5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ayrıca Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok yakın bir konumdadır. Sağlık Kurumlan , Kamu kuruluşları , eğitim ve dini-sosyal tesislere de çok yakın bir konumda olması değerini olumlu yönde etkilemektedir.
 
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/36 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/04/2019
 Pınar KARAGÖZ Satış Memuru 133859
BASIN NO:82

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku