Güncel

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Uygulama Rehberi yayımlandı

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Uygulama Rehberi yayımlandı

10 Aralık 2020 15:31
-A

+A

 

 
 
% 50 HİBELİ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ YAYINLANDI
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21.11.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin ,Tebliğe ait Uygulama Rehberi'nin 07.12.2020 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Web sitesinde yayımlandığını ve 14. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların müracaat süresinin başladığını söyledi ve Uygulama Rehberine, https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1247/Ekonomik-Yatirimlar-Uygulama-Rehberi adresinden ulaşılabileceğini belirtti.
Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin  ,ekonomik yatırımların hangi konularda olacağını, kimlerin başvuru yapabileceğini, yatırım destekleri oranı ve başvuru süresi hakkında bilgi verdi.
Ekonomik Yatırım Konuları olarak,
1) Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar, Yeni Tesislerin Yapımı, Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Konuları
a. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
b. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
c. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
c.1- Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi
c.2- Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
c.3- Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımlar
c.4- Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar
c.4.1- Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar
c.4.2- Süt Toplama Tesisleri
c.5- Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar
ç. Çelik silo ve soğuk hava deposu.
2) Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar
a. Modern seralar
b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
b.1-Etçi ve Sütçü Damızlık (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması
b.2- Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırım Başvuru Kriterleri
c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
ç. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
d. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
e. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
f. Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
3) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar
4) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar
5) Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması konuları hibe desteği kapsamında değerlendirilmiştir.
Kimler Başvurabilir:
Hibe programına Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kolektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.
Yatırım Tutarı Ve Destekleme Oranı,
Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;
YATIRIMIN NİTELİĞİ    HİBE TUTARI (TL)
01-  YENİTESİS 3.000.000- TL
02-  KISMEN YAPILMIŞ (TAMAMLAMA)   2.000.000- TL
03-  KAPASİTE ARTIRIMI           1.500.000- TL
04-  TEKNOLOJİ YENİLEME VE/VEYA MODERNİZASYON  1.500.000- TL
Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.
Başvurular ve Uygulama Süresi, Rehber yayımından itibaren (07.12.2020) 90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.
Proje Başvurunuzu;
https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden yapabilirsiniz.
Uygulama Rehberi ve Eklerine ise; https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1247/Ekonomik-Yatirimlar-Uygulama-Rehberi
 

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku