Güncel

Vali İbrahim Akın'dan Resmi İlan Genelgesi

Vali İbrahim Akın'dan  Resmi İlan Genelgesi

7 Aralık 2020 12:51
-A

+A

 

Kırşehir Valiliği tarafından il genelinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlara genelge gönderilerek, yapılacak ihalelerde kanuna uygun hareket edilmesi istendi.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın ,il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe kaymakamlıklarına, gerçekleştirilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun hükümlerine göre yapılması ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konusunda genelge yayınladı.
Yayımlanan genelgede, yerel yönetimlerin de aralarında bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin kanun hükümlerine göre yapılması istenildi.
Vali İbrahim Akın imzalı Resmi İlanlar konulu genelge şöyle;
Bilindiği üzere kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, Kanun’un 2’nci maddesinde Kanun’un kapsamına giren idareler de sayılmaktadır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde;
•İdarelerin, bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları,
•Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği,
•Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği,
•Bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu,
•Diğer ihale usullerinin Kanun’da belirtilen özel hallerde kullanılabileceği.
Hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanun’un “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (ı) bendinde ise Kanun’un 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konul
Yine aynı Kanun’un “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60’mcı maddesinin son paragrafında, 5’inci maddede belirtilen ilkelere ve 62’nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılacağı, hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyanın genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmektedir.
İlimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için ihalelerin, Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilmesi, sorumluluğunuz dahilindeki kurum/birimlere duyurulması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim."

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku